POWSTANIE  BUDOWA  TYPY  DYNAMIKA DZIAŁALNOŚĆ RZEŹBOTWÓRCZA LODOWE  KOLOSY ZADANIA

POWSTANIE LODOWCÓW GÓRSKICH

 

  1. Warunki konieczne do powstania lodowców górskich to:
  • Odpowiednie  warunki klimatyczne zależne od szerokości geograficznej, wysokości nad poziomem morza, warunków topograficznych, sprzyjające powstaniu granicy wiecznego śniegu na różnych wysokościach  (wykres 1). Linia ta oznacza, że wciągu roku więcej śniegu jest akumulowana niż się wytapia.  
         
  • Miejsca powyżej granicy wiecznego śniegu, w których będzie mógł się gromadzić przez wielolecia śnieg (miejsca alimentacji śniegu zwane polami firnowymi), w miejscach tych będą następowały przemiany śniegu w lód lodowcowy.
  • Przemiany fizyczne i chemiczne śniegu w lód lodowcowy: (żeby powstał 1 mm błękitnego lodu lodowcowego potrzeba około 15 m świeżego śniegu),
  • Badania naukowe przeprowadzone w Himlajach i Krakorum dowiodły, że powyżej 7200 m n.p.m. nie tworzą sie lodowce, można zatem mówić o górnej granicy zlodowaceń. Powyżej tej wysokości temperatura powietrza  nigdy nie jest dodatnia  i śnieg nie może przekształcić się w firn i lód lodowcowy.
świeży śnieg
                                 
firn
                               
lód firnowy
                               
niebieski lód lodowcowy
                                                                  

                                        

              


        

                                                         

STRONA GŁÓWNA