DEGRADACJA ŚRODOWISKA GEOGRAFICZNEGO
Przykłady antropopresji Schematy zjawisk i procesów Zadania Ciekawe strony

Jakakolwiek zmiana w dowolnej geosferze pociąga za sobą zmiany w pozostałych geosferach zmieniając cały krajobraz, ponieważ elementy środowiska geograficznego tworzą nierozerwalną i powiązaną ze sobą całość, zmiany mogą mieć zasięg lokalny, regionalny ale niektóre zmiany i związane z nimi procesy mogą być cząstką zmian i procesów globalnych.   
  
Schemat zależności

ATMOSFERA

PEDOSFERA
LITOSFERA

HYDROSFERA


BIOSFERA

STRONA GŁÓWNA