Publiczne Gimnazjum nr 1 w Swiebodzinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Swiebodzinie

Współpraca Publicznego Gimnazjum nr 1 i Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Email Drukuj PDF

Informacja na temat współpracy pomiędzy Publicznym Gimnazjum nr 1

a Zespołem Szkół Ogólnokształcących

13 lutego 2013 roku została podpisana umowa o współpracy między Publicznym Gimnazjum nr 1 w Świebodzinie a Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Świebodzinie. Jej przedmiotem jest dalszy rozwój talentów i doskonalenie warsztatu artystycznego uczniów świebodzińskich szkół średnich działających w Zespole wokalno teatralnym przy Publicznym Gimnazjum nr 1. Środki pozyskane od Starostwa Powiatowego, a przekazane za pośrednictwem Zespołu Szkół Ogólnokształcących przyczynią się do realizacji projektu „Wychowywać, tworząc”, na który składają się: II Warsztaty Technik Teatralnych w Szczańcu, zakończone koncertem „Musicale, musicale...”, wyjazd do Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie oraz przygotowanie spektaklu muzycznego „La vie boheme”.

Poprawiony: poniedziałek, 04 marca 2013 09:20 Więcej…

KIERMASZ BOŻONARODZENIOWY

Email Drukuj PDF

Poprawiony: czwartek, 05 grudnia 2013 23:13 Więcej…

Informacja o wyborze oferty

Email Drukuj PDF

Świebodzin 2014-05-22

 

PG1.1.2014

 

ZAWIADOMIENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o odrzuceniu ofert

Poprawiony: czwartek, 12 czerwca 2014 13:00 Więcej…

ZDJĘCIE TYGODNIA

Email Drukuj PDF

Procedura zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego

Email Drukuj PDF

Procedura zwolnienia ucznia

z zajęć wychowania fizycznego

w Publicznym Gimnazjum nr 1

w Świebodzinie

 

Podstawa prawna:

§ 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 83, poz. 562 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 39 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

 

Osoba wydająca decyzję o zwolnieniu:

Dyrektor szkoły.

 

Wymagane dokumenty:

1. Opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego w formie zaświadczenia.

2. Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego – wzór wniosku – załącznik nr 1

 

Miejsce złożenia dokumentacji:

Sekretariat szkoły.

 

Poprawiony: poniedziałek, 20 października 2014 12:31 Więcej…

Strona 16 z 24