OBSZARY DZIAŁAŃ UCZNIÓW
PROJEKTY ŚLAD EKOLOGICZNY ENRGIA WODA ODPADY ZAKUPY PODRÓŻE INNE


Jak robić madre zakupy ?

Niektórzy  nas dopiero znajdując się w sklepie zastanawiają się nad tym, co właściwie powinni kupić. Na wystawach kuszą nas zachęcające reklamy. Początkiem udanych i świadomych zakupów jest przygotowana przed wyjściem z domu lista koniecznych sprawunków. Kieruj się raczej zasadą „tyle wystarczy” niż „coraz więcej”. Miej na uwadze nasze porady i propozycje. Podstawą ekologicznego gospodarowania jest stosowanie naturalnej metody uprawy roślin i hodowli zwierząt, przy zachowaniu równowagi pomiędzy różnymi elementami środowiska. Poprzez korzystanie z przekompostowanego obornika, nawozów zielonych oraz preparatów roślinnych, uciążliwość tego typu gospodarstw dla środowiska naturalnego wyraźnie się zmniejsza w porównaniu z gospodarstwami nadal stosującymi nawozy sztuczne i pestycydy. Ekologiczne produkty są często o wiele smaczniejsze oraz nadają się do dłuższego przechowywania niż artykuły pochodzące z normalnych gospodarstw. Korzystając z oferty ekologicznych produktów rolnych przyczynisz się do zapewnienia odpowiedniego wsparcia dla gospodarstw ekologicznych, usytuowanych w twojej okolicy. W zamian będziesz mógł liczyć na cotygodniową porcję świeżych i smacznych warzyw. Oprócz warzyw, oferta może również dotyczyć nabiału, owoców, kwiatów i ziół; a także soków oraz przetworów.

Jedz  warzywa i owoce sezonowe pochodzenia krajowego

Jeżeli chcemy spożywać warzywa letnie w sezonie zimowym, istnieją dwie możliwości: import z zagranicy lub uprawa w szklarniach. Obydwa rozwiązania wpływają ujemnie na stan środowiska. Import z innych krajów pociąga za sobą konieczność transportu. Z badań wynika, iż koszty przewozu są główną częścią wydatków, na energię potrzebną do wytworzenia i dostarczenia danego produktu. Szczególnie kosztowny jest transport lotniczy. Koszt energii zużytej na uprawę roślin w ogrzewanych szklarniach jest kilkakrotnie wyższy niż upraw polowych. Z tego też względu staraj się spożywać produkty sezonowe, świeże i produkowane w kraju.


Jedz żywność ekologiczną

Obecnie już w wielu sklepach można zaopatrzyć się w ekologiczne artykuły spożywcze. Różnią się one od powszechnie dostępnych głównie wymienionymi niżej cechami:

•  do ich produkcji nie używa się chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych; do nawożenia dopuszczone są kompost, obornik, nawozy zielone oraz minerały występujące w przyrodzie, np. wapno, kreda, mączka bazaltowa; do ochrony roślin stosuje się środki roślinne i inne środki naturalne

• w gospodarstwach ekologicznych stosuje się w żywieniu zwierząt naturalne pasze oraz dba w odpowiedni (etyczny) sposób o zwierzęta hodowlane. W gospodarstwie ekologicznym nie stosuje się antybiotyków ani hormonów, do leczenia dopuszczone są preparaty roślinne i homeopatyczne; zwierzęta mają zapewnioną odpowiednią przestrzeń w pomieszczeniach gospodarskich oraz stały dostęp do wybiegu

•  ekologiczne artykuły spożywcze nie zawierają sztucznych barwników, środków zapachowych, smakowych czy konserwujących

•   zużycie energii przez gospodarstwa ekologiczne jest o 1/4 niższe niż w normalnych gospodarstwach rolnych

•  gospodarstwa ekologiczne są położone w czystym środowisku przyrodniczym; zadaniem rolnika ekologicznego jest również dbałość o zakładanie i pielęgnację zadrzewień śródpolnych, ochrona strumieni oraz zachowanie bogactwa roślinności łąk i pastwisk.

Produkty ekologiczne są do nabycia w około 80 sklepach (1995 r.), które oferują również produkty dietetyczne. Gospodarstwa ekologiczne podlegają surowej kontroli. Produkty z gospodarstw ekologicznych powinny być pakowane na miejscu w gospodarstwie i trafiać do handlu w opakowaniach jednostkowych, opatrzonych etykietą ze znakiem organizacji kontrolnej, np. Ekoland, numerem atestu, nazwiskiem i adresem producenta.

Dowiedz się, czy istnieje w pobliżu twojego domu sklep sprzedający ekologiczne artykuły spożywcze. Zapoznaj się oferowanym tam asortymentem.

Dokonuj rozważnych zakupów produktów mięsnych

Istnieją różne możliwości wpływu na konsumpcję mięsa, tak aby stała się ona bardziej przyjazna środowisku. Według przepisów sanitarnych sklepy prowadzące sprzedaż mięsa i wędlin muszą być odpowiednio do tego przystosowane. Tych warunków nie spełniają z reguły sklepy oferujące żywność ekologiczną, gdzie możliwa by była sprzedaż produktów mięsnych w opakowaniach próżniowych. Jednak do zapakowania produktów tą metodą w zakładach mięsnych konieczne jest dostarczenie odpowiednio dużej partii mięsa. Małe gospodarstwa ekologiczne nie są w stanie spełnić tego warunku. Toteż warto być w kontakcie z najbliższym gospodarstwem rolnym, by tam bezpośrednio zaopatrywać się w mięso nie tylko dla swojej rodziny ale także dla znajomych.

Jedz niefermowe jaja

W gospodarstwach ekologicznych hoduje się kury w sposób naturalny, kury po prostu prowadzą normalne- kurze życie. Mogą one korzystać z wybiegu, gdzie mają możliwość swobodnego grzebania w ziemi, co czynią instynktownie. Zapewnia się im również grzędy i gniazda. Jaja tych kur można kupić w sklepach z żywnością ekologiczną.
Kupuj artykuły spożywcze, które nie zostały poddane żadnej obróbceProdukty przeznaczone do tzw. Błyskawicznej konsumpcji oraz mrożonki są bardziej uciążliwe dla środowiska niż produkty świeże, nie poddane żadnym procesom przetwórczym, które są bardzo energochłonne. Świeże produkty są często tańsze i prawie zawsze zdrowsze.

Używaj środków ulegających biodegradacji


W Polsce zużywamy duże ilości środków czyszczących: miliony kilogramów środków do czyszczenia oraz miliony kilogramów środków do mycia naczyń. Środki te zawierają substancje usuwające brud. Dawniej substancją tą było naturalne mydło, obecnie używane są natomiast substancje o znacznie silniejszym działaniu. Są one bardziej uciążliwe dla środowiska ze względu na to, iż z trudem ulegają one biologicznemu rozkładowi. Ogólnie biorąc, potrzebujemy bardzo niewielu produktów w celu sprzątnięcia naszego mieszkania od góry do dołu, bez wywierania ujemnego wpływu na środowisko. Są nimi:

•  mydło w płynie lub tzw. szare mydło, bądź środek uniwersalny na bazie roślinnej

•  środek do mycia naczyń na bazie roślinnej

•  proszek do czyszczenia nie zawierający wybielacza

•  soda

•  ocet do czyszczenia

•  specjalne mydło do usuwania plam

Przeprowadź doświadczenie z zastosowaniem nieszkodliwego dla środowiska środka piorącego i czyszczącego.Zapisz na liście zakupów: soda, mydło w płynie oraz mydło do usuwania plam. Powróć na chwilę do rozdziału Woda. Zawarto w nim wiele wskazówek dotyczących ograniczenia zanieczyszczenia wody poprzez zastosowanie odpowiednich środków czyszczących.
 
powrót