GRANICE WYTRZYMAŁOŚCI ZIEMI
zmiany klimatyczne zagrożone gatunki antropopresja klęski żywiołowe klęski ekologiczne zabójcze rolnictwo
wylesianie bomba demograficzna
umierające oceany susze, problemy wodne użytkowanie Ziemi obieg azotu i fosforu


 
powrót